รายการ

           ร้านแม่เขียว เปิดให้บริการทุกวัน เวลา              08.00-16.00  ก๋วยเตี๋ยว ธรรมดา 25 บาท

       พิเศษ 30 บาท